On Sale!

74,00 

Dó? bikini modelu VICKY zapewnia pi?kn? opalenizn? i sexi look!

Jest w pe?ni regulowany dzi?ki wi?zaniom po bokach. Materia? mo?na zw??a? lub poszerza? tworz?c efekt wi?kszego lub mniejszego krycia. No? wysoko na biodrach – efekt WOW gwarantowany ? W przypadku mocnego zw??enia materia?u tworzy efekt stringów. Dedykowana dla tych z Was, które preferuj? wi?ksz? ekspozycj? cia?a na pla?y.

Size Guides

SIZE GUIDE

Image
Delivery and returns
Delivery and returns
Dostawa: Twoje zamówienie zostanie spakowane i wys?ane w ci?gu 1-3 dni roboczych (najcz??ciej odbywa si? to znacznie szybciej, bo w ci?gu 24h). Deklarowany termin dor?cze? przesy?ek przez firmy kurierskie to 1-2 dni robocze, licz?c od dnia nadania.
Zwroty: Masz prawo odst?pi? od umowy bez podania przyczyny. Pami?taj jednak, ?e towar nie mo?e posiada? ?ladów u?ytkowania. Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna ni? przewo?nik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzyma?e?/otrzyma?a zakupiony towar. Za jednoznaczne o?wiadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów (i tak? form? rekomendujemy). Je?li wolisz, mo?esz przes?a? o?wiadczenie o odst?pieniu poczt? elektroniczn? na adres sklep@baaiwoman.com lub tradycyjn? na adres: BAAI Woman; Kolonia 114A; 83-328 Sianowo; Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje Kupuj?cemu w wypadkach okre?lonych szczegó?owo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Free Standard Shipping on Domestic (United States) orders. Free International Shipping on orders over $300.00. All International Orders must pay all custom and clearance related duties and taxes. Failure to do so will forfeit your ability to return your order. 2nd Day Air ($50) and Overnight ($100) is available to the continental US, must be placed before 1:30PM Eastern Time on a business day or it will ship out the next business day. International shipping for minimum orders of $150.00 is available for $50.00. We ship using UPS Express Saver for International shipping. Most orders are shipped by the next business day after they are placed. We will send you a shipping confirmation email to your provided email address when all or part of your order is shipped, which will include the tracking number. Domestic orders usually deliver within 5-7 business days. International orders usually deliver within 7-14 business days.
Jak dba? o bikini?
Jak dba? o bikini?
BAAI bikini s? wykonane z najlepszej jako?ci w?oskich materia?ów. Aby zapobiec utracie nasycenia printu i utrzyma? bikini w jak najlepszym stanie zalecamy: 1. Pra? r?cznie tylko w zimniej wodzie z ?agodnym detergentem 2. Pozostawi? do wyschni?cia w cieniu (nie zostawia? zwini?tego i mokrego np. w torbie) 3. Nie pra? w pralce oraz nie suszy? w suszarce b?bnowej 4. Nie prasowa?, nie czy?ci? chemicznie oraz nie u?ywa? wybielacza 5. Unikaj kontaktu z szorstkimi powierzchniami, poniewa? mo?e to spowodowa? zaci?gni?cie tkaniny 6. Du?e ilo?ci chloru mog? niszczy? Twoje bikini, pami?taj aby po k?pieli w basenie niezw?ocznie wyp?uka? je w zimniej wodzie 7. Niektóre olejki, filtry do opalania czy sztuczne opalanie mog? poplami? lub uszkodzi? bikini 8. Pami?taj, ?e BAAI nie przyjmuje rzeczy wypranych/noszonych.

Description

Dó? bikini modelu VICKY zapewnia pi?kn? opalenizn? i sexi look!

Jest w pe?ni regulowany dzi?ki wi?zaniom po bokach. Materia? mo?na zw??a? lub poszerza? tworz?c efekt wi?kszego lub mniejszego krycia. No? wysoko na biodrach – efekt WOW gwarantowany ? W przypadku mocnego zw??enia materia?u tworzy efekt stringów. Dedykowana dla tych z Was, które preferuj? wi?ksz? ekspozycj? cia?a na pla?y.

Atuty:

  • Model ca?kowicie regulowany dzi?ki wi?zaniom po bokach. Materia? mo?na zw??a? lub poszerza? tworz?c efekt wi?kszego lub mniejszego krycia
  • Dwustronny model – dwie ró?ne kolorystyki w jednym modelu
  • Gwarantuje pi?kn? opalenizn?
  • Zapewnia odwa?ny, sexi look ?
  • Wykonany z cudownie mi?kkiego i elastycznego w?oskiego materia?u
  • Zaprojektowany i uszyty w Polsce

Kolorystyka:

  • Pierwsza strona prezentuje kwiaty w kolorze pudrowego ró?u
  • Druga strona przedstawia ró?owy tie dye

Additional information

Size

S, M

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VICKY French Rose – DÓ? BIKINI”