On Sale!

109,00 

Dó? bikini modelu GIA to nowy krój z bardzo wysokim stanem. Zakrywa brzuszek oraz pachwiny, jest równie? bardziej kryj?cy na po?ladkach, natomiast w dalszym ci?gu ukazuje pi?kn? lini? bioder, dzi?ki czemu wyd?u?a nogi. Posiada szew na po?ladkach, który uwydatnia kr?g?o?ci i pi?knie si? do nich dopasowuje. Materia? jest cudownie mi?kki i g?adki, maj?c go na sobie czujesz si? jak w drugiej skórze. GIA jest synonimem komfortu!

Kolorystyka:

  • Pierwsza strona prezentuje pistacjow? zebr? na kremowym tle.
  • Druga strona przedstawia kolorowe motyle na kremowym tle.
Size Guides

SIZE GUIDE

Image
Delivery and returns
Delivery and returns
Dostawa: Twoje zamówienie zostanie spakowane i wys?ane w ci?gu 1-3 dni roboczych (najcz??ciej odbywa si? to znacznie szybciej, bo w ci?gu 24h). Deklarowany termin dor?cze? przesy?ek przez firmy kurierskie to 1-2 dni robocze, licz?c od dnia nadania.
Zwroty: Masz prawo odst?pi? od umowy bez podania przyczyny. Pami?taj jednak, ?e towar nie mo?e posiada? ?ladów u?ytkowania. Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna ni? przewo?nik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzyma?e?/otrzyma?a zakupiony towar. Za jednoznaczne o?wiadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów (i tak? form? rekomendujemy). Je?li wolisz, mo?esz przes?a? o?wiadczenie o odst?pieniu poczt? elektroniczn? na adres sklep@baaiwoman.com lub tradycyjn? na adres: BAAI Woman; Kolonia 114A; 83-328 Sianowo; Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje Kupuj?cemu w wypadkach okre?lonych szczegó?owo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Free Standard Shipping on Domestic (United States) orders. Free International Shipping on orders over $300.00. All International Orders must pay all custom and clearance related duties and taxes. Failure to do so will forfeit your ability to return your order. 2nd Day Air ($50) and Overnight ($100) is available to the continental US, must be placed before 1:30PM Eastern Time on a business day or it will ship out the next business day. International shipping for minimum orders of $150.00 is available for $50.00. We ship using UPS Express Saver for International shipping. Most orders are shipped by the next business day after they are placed. We will send you a shipping confirmation email to your provided email address when all or part of your order is shipped, which will include the tracking number. Domestic orders usually deliver within 5-7 business days. International orders usually deliver within 7-14 business days.
Jak dba? o bikini?
Jak dba? o bikini?
BAAI bikini s? wykonane z najlepszej jako?ci w?oskich materia?ów. Aby zapobiec utracie nasycenia printu i utrzyma? bikini w jak najlepszym stanie zalecamy: 1. Pra? r?cznie tylko w zimniej wodzie z ?agodnym detergentem 2. Pozostawi? do wyschni?cia w cieniu (nie zostawia? zwini?tego i mokrego np. w torbie) 3. Nie pra? w pralce oraz nie suszy? w suszarce b?bnowej 4. Nie prasowa?, nie czy?ci? chemicznie oraz nie u?ywa? wybielacza 5. Unikaj kontaktu z szorstkimi powierzchniami, poniewa? mo?e to spowodowa? zaci?gni?cie tkaniny 6. Du?e ilo?ci chloru mog? niszczy? Twoje bikini, pami?taj aby po k?pieli w basenie niezw?ocznie wyp?uka? je w zimniej wodzie 7. Niektóre olejki, filtry do opalania czy sztuczne opalanie mog? poplami? lub uszkodzi? bikini 8. Pami?taj, ?e BAAI nie przyjmuje rzeczy wypranych/noszonych.

Description

Dó? bikini modelu GIA to nowy krój z bardzo wysokim stanem. Zakrywa brzuszek oraz pachwiny, jest równie? bardziej kryj?cy na po?ladkach, natomiast w dalszym ci?gu ukazuje pi?kn? lini? bioder, dzi?ki czemu wyd?u?a nogi. Posiada szew na po?ladkach, który uwydatnia kr?g?o?ci i pi?knie si? do nich dopasowuje. Materia? jest cudownie mi?kki i g?adki, maj?c go na sobie czujesz si? jak w drugiej skórze. GIA jest synonimem komfortu!

Atuty:

  • Wspieraj?cy krój ?zakrywa to co ma zakrywa? i ods?ania to co ma by? ods?oni?te?
  • Dwustronny model – dwie ró?ne kolorystyki w jednym modelu
  • Wyd?u?a optycznie nogi
  • Modeluje sylwetk? – uwydatnia kr?g?o?? po?ladków
  • Uszyta jest z cudownie mi?kkiego i elastycznego materia?u – bardzo wygodna
  • Zaprojektowany i uszyty w Polsce

Kolorystyka:

  • Pierwsza strona prezentuje pistacjow? zebr? na kremowym tle.
  • Druga strona przedstawia kolorowe motyle na kremowym tle.

Additional information

Size

XS/S, M/L

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GIA Pistachio Cream – DÓ? BIKINI”