About Us

Specjalizujemy si? w tworzeniu dwustronnych i bezszwowych bikini premium.

Wykorzystujemy najwy?szej jako?ci w?oskie materia?y oraz tworzymy unikatowe printy nadaj?ce charakter i unikalno?? naszym produktom.
Pomys? na firm? zrodzi? si? w Chorwacji. Zainspirowali?my si? wakacyjnym klimatem, s?o?cem i wszechobecnymi kolorami.

Podczas procesu projektowego skupiamy si? na detalach, uwielbiamy tworzy? unikatowe stroje k?pielowe, dzi?ki którym wyró?nisz si? na pla?y, poczujesz pi?knie i komfortowo.

Absolutnie najlepsz? cech? naszych produktów jest dwustronno??, mo?esz zmienia? strony bikini i tworzy? w?asne, pla?owe stylizacje. Miejsce w walizce na wakacjach zaoszcz?dzone, dodatkowo robimy przys?ug? ?rodowisku, bo nie produkujemy masowo.

#BaaiGirl jest odwa?n?, ?wiadom? kobiet?, która celebruje ?ycie, czuje si? pi?knie w swoim ciele i jest wulkanem energii, któr? zara?a innych.

en_GB
Do??cz do listy oczekuj?cych Poinformujemy Ci?, gdy produkt b?dzie dost?pny. Podaj poni?ej swój poprawny adres e-mail.